I Z V E Š T A J O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2019. GODINU Uvodne napomene Udruženje Pljevljaka „Breznik“ je zavičajno udruženje, osnovano i registrovano kao dobrovoljna, nevladina, nestranačka, neprofitna i samostalna organizacija zasnovana na slobodnom i javnom udruživanju više fizičkih lica porijeklom sa teritorije pljevaljskog kraja, koji su se udružili radi ostvarenja ciljeva definisanih Statutom. Cilj Udruženja je međusobno…